0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NIEMOJEW - DĘBINA NA DZIAŁCE NR 62

Uchwały Rady Gminy Lututów
Inne

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XXXI/161/2017XXXI/2017W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia przez Gminę Lututów do projektu pn. " Partnerzy Rozwoju e-Administracji31.08.2017
XXIX/151/2017XXIX/2017W sprawie określenia kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych28.03.2017
XXIX/150/2017XXIX/2017W sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Lututów28.03.2017
XXIV/110/2016XXIV/2016W sprawie wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Lututów29.09.2016
XXIII/108/2016XXIII/2016w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie 14.07.2016
XXI/97/2016XXI/2016W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Lututów na lata 2016-202519.05.2016
XIX/95/2016XIX/2016w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lututów na nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Wieruszowskiego31.03.2016
XIII/57/2015XIII/2015Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej wielkości19.11.2015
XIII/56/2015XIII/2015Określenie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny19.11.2015
XI/42/2015XI/2015Likwidacja samorządowego zakładu budżetowego - Gminny Zakład Komunalny w Lututowie28.09.2015
XI/41/2015XI/2015Wybór ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-201928.09.2015
XI/40/2015XI/2015Ustalenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-201928.09.2015
X/35/2015X/2015uchwała w sprawie wystąpienia Gminy Lututów ze stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej03.09.2015
X/37/2015X/2015uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników03.09.2015
X/36/2015X/2015uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/127/200903.09.2015
VIII/31/2015VIII/2015Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXIV/125/2009 Rady Gminy w Lututowie z dnia 3 lutego 2009r25.06.2015
VIII/30/2015VIII/2015Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIII/72/2008 Rady Gminy w Lututowie z dnia 26 marca 2008r.25.06.2015
VII/26/2015VII/2015Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej w latach 2016-2018 dla Powiatu Wieruszowskiego28.05.2015
VI/25/2015VI/2015Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lututów.31.03.2015
VI/24/2015VI/2015Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lututów.31.03.2015
VI/23/2015VI/2015Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.31.03.2015
VI/21/2015VI/2015Uchwała w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku budżetowym 201631.03.2015
VI/20/2015VI/2015Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lututów na 2015 rok.31.03.2015
V/15/2015V/2015Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Społecznej w Lututowie02.03.2015
III/12/2014 III/2014Odwołanie Skarbnika Gminy Lututów30.12.2014
IV/13/2015IV/2015Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lututów.08.01.2015
IV/14/2015IV/2015Uchwała w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów sołectw w Gminie Lututów08.01.2015
II/6/2014II/2014 W sprawie wyboru delegata do Walnego Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej 11.12.2014
I/3/2014 I/2014 ustalenie stanu liczbowego i powołania składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy w Lututowie05.01.2015
I/2/2014I/2014Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Lututowie 05.01.2015
I/1/2014 I/2014Wybór Przewodniczącego Rady Gminy w Lututowie 05.01.2015
 

 

Urząd Gminy Lututów