0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NIEMOJEW - DĘBINA NA DZIAŁCE NR 62

Uchwały Rady Gminy Lututów
Budżet

KADENCJA:
UchwałaSesjaTemat uchwały (skrócony)Prawo
lokalne
Data podjęciaSzczegóły
XLII/221/2018XLII/2018W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r.25.09.2018
XLII/218/2018XLII/2018W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lututów16.10.2018
XLII/220/2018XLII/2018W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów25.09.2018
XLI/216/2018XLI/2018W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r.02.08.2018
XLI/210/2018XLI/2018w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w sz02.08.2018
XL/209/2018XL/2018w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi28.06.2018
XL/208/2018XL/2018w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r.28.06.2018
XL/207/2018XL/2018W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów28.06.2018
XL/206/2018XL/2018W sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości28.06.2018
XL/200/2018XL/2018W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2017 rok28.06.2018
XXXIX/199/2018XXXIX/2018W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r.29.03.2018
XXXIX/198/2018XXXIX/2018W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie za 2017 rok29.03.2018
XXXIX/197/2018XXXIX/2018 W sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku budżetowym 201929.03.2018
XXXVIII/194/2018XXXVIII/2018W sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia o06.03.2018
XXXVIII/190/2018XXXVIII/2018W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki publicznej w Lututowie za 2017 rok06.03.2018
XXXVIII/189/2018XXXVIII/2018W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie za 2017 rok.06.03.2018
XXXVII/188/2018XXXVII/2018W sprawie udzielenia dotacji celowej w 2018r. na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego08.02.2018
XXXVII/187/2018XXXVII/2018W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r.08.02.2018
XXXVI/183/2017XXXVI/2017W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.11.01.2018
XXXVI/179/2017XXXVI/2017W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów01.01.2018
XXXVI/180/2017XXXVI/2017w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lututów na 2018 r.01.01.2018
XXXV/176/2017XXXV/2017w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Lututów23.11.2017
XXXV/174/2017XXXV/2017W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok23.11.2017
XXXIV/172/2017XXXIV/2017w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.09.11.2017
XXXIV/171/2017XXXIV/2017W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wieruszowskiemu09.11.2017
XXXIII/168/2017XXXIII/2017w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 rok.28.09.2017
XXXI/164/2017XXXI/2017W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.31.08.2017
XXXI/163/2017XXXI/2017W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów31.08.2017
XXXI/165/2017XXXI/2017W sprawie sprzedaży nieruchomości31.08.2017
XXXI/162/2017XXXI/2017W sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lututów innym instrumentem płatniczym31.08.2017
XXX/160/2017XXX/2017W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.08.06.2017
XXX/159/2017XXX/2017W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów08.06.2017
XXX/157/2017XXX/2017W sprawie sprzedaży nieruchomości08.06.2017
XXX/155/2017XXX/2017w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawn przypadający Gminie Lututów lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypa08.06.2017
XXX/154/2017XXX/2017W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lututów za 2016 rok08.06.2017
XXX/153/2017XXX/2017W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2016 rok08.06.2017
XXIX/152/2017XXIX/2017W sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi28.03.2017
XXIX/149/2017XXIX/2017W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego28.03.2017
XXIX/148/2017XXIX/2017W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie za 2016 rok28.03.2017
XXIX/147/2017XXIX/2017W sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku budżetowym 201828.03.2017
XXVIII/144/2017XXVIII/2017W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów02.03.2017
XXVIII/145/2017XXVIII/2017W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.02.03.2017
XXVIII/142/2017XXVIII/2017W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie za 2016 rok02.03.2017
XXVIII/141/2017XXVIII/2017W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie za 2016 rok02.03.2017
XXVII/140/2017XXVII/2017W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy ba 2017 r.02.02.2017
XXVII/139/2017XXVII/2017W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność komunalną.02.02.2017
XXVII/138/2017XXVII/2017w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości02.02.2017
XXVII/136/2017XXVII/2017w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częścioweg02.02.2017
XXVII/135/2017XXVII/2017w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lututów02.02.2017
XXVII/134/2017XXVII/2017w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/127/2016 Rady Gminy w Lututowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkoła02.02.2017
XXVI/133/2016XXVI/2016W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lututów na 2017 rok01.01.2017
XXVI/123/2016XXVI/2016W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.29.12.2016
XXVI/122/2016XXVI/2016W sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów29.12.2016
XXVI/132/2016XXVI/2016w sprawie Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów20.01.2017
XXVI/131/2016XXVI/2016zmieniająca Uchwałę Nr XXV/115/2016 Rady Gminy w Lututowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Lututów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 200320.01.2017
XXVI/130/2016XXVI/2016W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do 5 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Lututów20.01.2017
XXVI/129/2016XXVI/2016W sprawie Regulaminu finansowania zadań zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lututów20.01.2017
XXVI/128/2016XXVI/2016Uchwała uchylająca Uchwałę Nr XXV/120/2016 Rady Gminy w Lututowie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lututów20.01.2017
XXVI/127/2016XXVI/2016w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lututów29.12.2016
XXVI/126/2016XXVI/2016w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków29.12.2016
XXV/121/2016XXV/2016W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.17.11.2016
XXV/120/2016XXV/2016W sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lututów17.11.2016
XXV/118/2016XXV/2016W sprawie przystąpienia Gminy Lututów do Stowarzyszenia „TAK dla Kopalni Złoczew”17.11.2016
XXV/117/2016XXV/2016W sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/31/2015 Rady Gminy w Lututowie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/125/2009 Rady Gminy w Lututowie z dnia 3 lutego 2009 r.17.11.2016
XXV/116/2016XXV/2016W sprawieuchylenia Uchwały Nr VIII/30/2015 Rady Gminy w Lututowie z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/72/2008 Rady Gminy w Lututowie z dnia 26 marca 2008 r.17.11.2016
XXV/114/2016XXV/2016W sprawie ustalenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. 17.11.2016
XXV/119/2016XXV/2016W sprawie przyjęcia "Programu do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lututów na lata 2016-2032"17.11.2016
XXIV/113/2016XXIV/2016W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.29.09.2016
XXIII/109/2016XXIII/2016w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.14.07.2016
XXII/106/2016XXII/2016W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok30.06.2016
XXII/105/2016XXII/2016W sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów30.06.2016
XXII/104/2016XXII/2016w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lututów za 2015 r. 30.06.2016
XXII/103/2016XXII/2016w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2015 rok 30.06.2016
XIX/94/2016XIX/2016W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.31.03.2016
XIX/93/2016XIX/2016W sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów31.03.2016
XIX/91/2016XIX/2016W sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lututowie za 2015 rok31.03.2016
XIX/90/2016XIX/2016W sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminnego Zakładu Komunalnego w Lututowie za 2015 rok31.03.2016
XIX/89/2016XIX/2016W sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku budżetowym 201731.03.2016
XVIII/86/2016XVIII/2016W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r.10.03.2016
XVIII/83/2016XVIII/2016W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie za 2015 rok25.02.2016
XVIII/82/2016XVIII/2016W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2015.25.02.2016
XVII/77/2016XVII/2016W sprawie sprzedaży nieruchomości25.01.2016
XVI/75/2015XVI/2015W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lututów na 2016 rok29.12.2015
XVI/74/2015XVI/2015W sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów29.12.2015
XVI/73/2015XVI/2015W sprawie dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów29.12.2015
XVI/72/2015XVI/2015W sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.29.12.2015
XV/71/2015XV/2015W sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Lututów22.12.2015
XIV/64/2015XIV/2015Wprowadzenie, określenie zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Lututów03.12.2015
XIV/63/2015XIV/2015Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Lututów03.12.2015
XIV/61/2015XIV/2015Utworzenie jednostki budżetowej o nazwie "Zakład Usług Komunalnych w Lututowie"03.12.2015
XIII/60/2015XIII/2015Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2015r.19.11.2015
XII/52/2015XII/2015Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXIV/127/2009 Rady Gminy w Lututowie z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych prze29.10.2015
XII/51/2015XII/2015Uchwała w sprawie ustanowienia zabezpieczenia kredytu29.10.2015
XII/50/2015XII/2015Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2016r. na pomoc finansową dla Powiatu Wieruszowskiego29.10.2015
XII/49/2015XII/2015Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015r.29.10.2015
XI/46/2015XI/2015Likwidacja jednostki budżetowej Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Lututowie28.09.2015
XI/45/2015XI/2015Zaciągnięcie kredytu bankowego długoterminowego w 2015r.28.09.2015
XI/44/2015XI/2015Dokonanie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów28.09.2015
XI/43/2015XI/2015Dokonanie zmian w budżecie gminy na 2015r.28.09.2015
X/34/2015X/2015uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2015 rok03.09.2015
VIII/29/2015VIII/2015Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. " Wszystkie dzieci nasze są - wzbogacenie oferty edukacyjnej dla przedszkoli w Gminie Lututów"25.06.2015
VIII/27/2015VIII/2015Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok25.06.2015
VI/22/2015VI/2015Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 201531.03.2015
V/16/2015V/2015Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lututowie za 2014 r.02.03.2015
V/17/2015V/2015Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Lututowie za 2014 r.02.03.2015
V/18/2015V/2015Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w Lututowie za 2014 r.02.03.2015
III/7/2014III/2014Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lututów na lata 2015-202130.12.2014
III/8/2014 III/2014Uchwalenia budżetu Gminy Lututów na 2015r. 30.12.2014
III/9/2014III/2014Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. 30.12.2014
III/10/2014III/2014Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. 30.12.2014
III/11/2014III/2014Dokonanie zmian w budżecie gminy na rok 2014 30.12.2014
II/5/2014II/2014 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy w Lututowie 11.12.2014
 

 

Urząd Gminy Lututów