0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lututów`


Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku. -

IPB.7013.1.2017 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Lututów` 24 2017
godz. 9:00

RPLD.09.02.01 – 10 – A 002/17 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Dotyczące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wyboru wykonawcy, którego zadaniem będzie: a). wykonanie prac remontowo  budowlanych w pomieszczeniach dziennego domu pomocy w ramach projektu pn. Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie Społeczne Nr i nazwa działania dla Osi: IX. 2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Nr i nazwa poddziałania: IX. 2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne 22 2017
godz. 15:00 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Gminy Lututów