0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Kategoria:
Nr przetargu   Przedmiot zamówienia Termin składania ofert

Wójt Gminy Lututów o g ł a s z a p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y na realizację zadania pt. TRANSPORT UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU POMOCY W HUCIE W RAMACH PROJEKTU CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM NR PROJEKTU RPLD .09.02.01-10-A002/17 REALIZOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ IX DZIAŁANIA IX.2 PODDZIAŁANIA IX.2.1 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 28 2018
godz. 15:00 

Poniżej możesz wpisać słowa pod kątem których przetargi zostaną przeszukane
(jedno lub więcej słów oddzielonych spacją)

Możesz również wybrać przedział czasu w którym przetarg został opublikowany:
od  
do  


 Kliknij tutaj aby zapisać się lub zrezygnować z otrzymywania powiadomień o nowych ogłoszeniach na e-mail.
Urząd Gminy Lututów