0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 9785
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 9037
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 8702
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9545
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2901
 Asystent rodziny 2938
Zakład Usług Komunalnych 11651
 WYNIKI BADAŃ WODY 1610
Gminna Biblioteka Publiczna 8372
Gminny Ośrodek Kultury 9481
EDUKACJA 9073
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 13372
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 12595
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 9628
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 8747
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 7848
 Informacje różne 675
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9246
STYPENDIA 9451
'ORLIK 2012' 9897
Pracownicy Urzędu Gminy 23555
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6195
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 5217
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 5326
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 4567
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 6189
ARCHIWUM 4769
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 4359
 Rok 2008 4165
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 7118
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 7802
 Rok 2009 4278
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 6217
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 5930
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 5250
 Rok 2010 4259
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5563
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 5213
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 5321
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 5010
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 5202
 Rok 2011 4395
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 5317
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 5101
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 5027
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 4921
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 4332
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4512
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4418
 Uroczyste sesje Rady Gminy 4138
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 8646
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 4080
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 4062
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 4283
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 8510
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 4177
 Dni Lututowa 2010r 4382
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 4097
PRZETARGI 17889
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 14364
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 6438
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4322
WYBORY 4087
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 4664
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 4012
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 5987
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 3080
 Obwieszczenie o obwodach 2957
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 2923
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2932
 Komisje Obwodowe 2893
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 2923
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 3647
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 4582
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 4871
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 4791
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 4827
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 4665
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 4460
 SPRAWOZDANIA 2012R. 4613
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 4309
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 5514
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 3882
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 3053
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 1079
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 567
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018 r. 282
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 3475
ZGROMADZENIA 2936
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 2971
KONTROLA ZARZĄDCZA 3161
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2683
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 1059
 2012 902
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 5871
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 5214
 2016 1102
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 6170
 2017 555
 2018 274
TABLICA OGŁOSZEŃ 1248
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 17492
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 13455
OGŁOSZENIA 77036

 

Urząd Gminy Lututów