0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 9892
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 9121
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 8779
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9654
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2966
 Asystent rodziny 3030
Zakład Usług Komunalnych 11777
 WYNIKI BADAŃ WODY 1690
Gminna Biblioteka Publiczna 8453
Gminny Ośrodek Kultury 9555
EDUKACJA 9173
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 13464
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 12680
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 9709
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 8842
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 7908
 Informacje różne 767
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9323
STYPENDIA 9587
'ORLIK 2012' 9981
Pracownicy Urzędu Gminy 23799
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6301
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 5321
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 5390
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 4644
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 6320
ARCHIWUM 4843
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 4453
 Rok 2008 4270
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 7240
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 7866
 Rok 2009 4408
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 6287
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 6023
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 5351
 Rok 2010 4334
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5629
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 5304
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 5441
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 5088
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 5279
 Rok 2011 4488
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 5381
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 5194
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 5098
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 4988
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 4412
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4588
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4514
 Uroczyste sesje Rady Gminy 4203
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 8734
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 4164
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 4130
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 4379
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 8595
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 4240
 Dni Lututowa 2010r 4470
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 4169
PRZETARGI 18591
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 14586
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 6615
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4407
WYBORY 4176
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 4767
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 4095
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 6060
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 3158
 Obwieszczenie o obwodach 3027
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 3005
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2995
 Komisje Obwodowe 2957
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 2985
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 3736
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 4677
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 4945
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 4864
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 4914
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 4732
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 4533
 SPRAWOZDANIA 2012R. 4700
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 4396
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 5615
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 3959
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 3118
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 1180
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 651
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018 r. 366
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 3543
ZGROMADZENIA 3010
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 3041
KONTROLA ZARZĄDCZA 3247
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2767
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 1139
 2012 984
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 5937
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 5313
 2016 1171
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 6309
 2017 640
 2018 366
TABLICA OGŁOSZEŃ 1427
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 43
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 17699
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 13566
OGŁOSZENIA 78184

 

Urząd Gminy Lututów