0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
kliknij aby wyświetlić
-----------------
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W LUTUTOWIE
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
STATUT 10342
 Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej 9372
 Regulamin pracy Rady Gminy w Lututowie 8994
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9959
 Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 3175
 Asystent rodziny 3325
Zakład Usług Komunalnych 12157
 WYNIKI BADAŃ WODY 1940
Gminna Biblioteka Publiczna 8731
Gminny Ośrodek Kultury 9816
EDUKACJA 9529
 Szkoła Podstawowa w Lututowie im. Powstańców 1863 roku 13739
 Gimnazjum Publiczne w Lututowie im. Komisji Edukacji Narodowej 12951
 Przedszkole Publiczne w Lututowie 9975
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Niemojewie 9088
 Szkoła Podstawowa w Lututowie filia w Swobodzie 8107
 Informacje różne 990
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA 9606
STYPENDIA 9934
'ORLIK 2012' 10200
Pracownicy Urzędu Gminy 24777
ZADANIA ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ LUTUTÓW PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 6614
INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE WOJEWÓDZKIEGO FUNUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w ŁODZI 5632
WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 5628
INFORMACJA O PROJEKCIE 'WROTA REGIONU ŁÓDZKIEGO' 4917
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTUTÓW 6736
ARCHIWUM 5094
 Sprawozdania, opinie RIO i informacje dot. budżetu Gminy 4720
 Rok 2008 4487
 KONTROLA KOMPLEKSOWA RIO 2008 URZĘDU GMINY 7475
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2008. 8069
 Rok 2009 4634
 OPINIA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU ORAZ PROGNOZY KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO 6524
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2009. 6256
 OPINIA O PRZEDŁOZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 ROK 5622
 Rok 2010 4562
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2010R. 5798
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW 5508
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW 5766
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2010 - WRAZ Z INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW 5302
 OPINIA O PRZEDŁOŻONYM PRZEZ WÓJTA GMINY LUTUTÓW SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 ROK WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA JEDNOSTKI I OBJAŚNIENIAMI 5488
 Rok 2011 4747
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PRZEDŁOŻONYM PROJEKCIE BUDŻETU GMINY LUTUTÓW NA 2011 ROK. 5590
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW W 2011R. 5388
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY LUTUTÓW PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ NA 2011R. 5313
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA II KWARTAŁY 2011R. 5173
 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lututów za 2011r. 4614
 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4800
 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUTUTÓW ZA ROK 2011. 4695
 Uroczyste sesje Rady Gminy 4420
  OSTATNIA SESJA RADY GMINY w 2008 i w 2009 roku 9004
 Uroczysta sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 14 grudnia 2010r. - Zaprzysiężenie Wójta Gminy 4365
 Uroczysta XVI sesja Rady Gminy w Lututowie w dniu 25 września 2012r. 4359
 Jubileusz 50 - lecia małżeństwa 4597
 JUBILEUSZ 50-LECIA MAŁŻEŃSTWA 8803
 Uroczystośc potriotyczna związana z poświęceniem Krzyża w dniu 09.11.2010 r w miejscowości Piaski w lesie Koziołek 4457
 Dni Lututowa 2010r 4724
 12.04.2010 - uczczenie ofiar tragedii Smoleńśkiej 4372
PRZETARGI 20952
OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKÓW 15923
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 7235
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 4642
WYBORY 5028
 WYBORY UZUPEŁNIANIJĄCE DO RADY GMINY W LUTUTOWIE - OKRĘG NR 6 5053
 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 MAJA 2014R. 4288
 WYBORY DO ORANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 2014R. 6343
 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 3397
 Obwieszczenie o obwodach 3238
 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych do udziału w referendum ogólnokrajowym 3210
 Zarządzenie Wójta Gminy Lututów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 3180
 Komisje Obwodowe 3197
 WYBORY PARLAMENTARNE 2015 3187
 WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 3190
SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 4023
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2012R. 4880
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY LUTUTÓW NA LATA 2012-2018 5161
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY LUTUTÓW W 2012R. 5116
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII O PROJEKCIE BUDZETU GMINY LUTUTOW NA 2013 ROK, w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budzetu Gminy Lututow oraz w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2013 -2018 5140
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SPRAWIE OPINII DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY LUTUTÓW 4927
 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW I REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012R. 4724
 SPRAWOZDANIA 2012R. 4922
 OPINIA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ŁODZI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUTUTÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU 4622
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2013R. 5856
 SPRAWOZDANIA i OPINIE RIO 2014R. 4161
 SPRAWOZDANIA, OPINIE RIO 2015 R. 3337
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2016r. 1419
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2017R. 904
 SPRAWOZDANIA I OPINIE RIO 2018 r. 658
WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 3848
ZGROMADZENIA 3260
Punkt konsultacyjny ds. uzależnień 3271
KONTROLA ZARZĄDCZA 3565
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 3076
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 1426
 2012 1193
 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 6203
 PROJEKT STUDIUM UWARONKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 15.11.2012r. 5523
 2016 1400
 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW 6672
 2017 877
 2018 622
TABLICA OGŁOSZEŃ 1996
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 286
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 18506
STRUKTURA WEWNĘTRZNA GMINY 13913
OGŁOSZENIA 81315

 

Urząd Gminy Lututów