0 OFERTY PRACY 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Rejestr zmian:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOTYCZĄCE PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LUTUTÓW WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

aktualizacja
  Redaktor:Gerard Lesiewicz
Data modyfikacji: 29 lipiec 2016 godz. 11:03
aktualizacja
  Redaktor:Piotr Matusiak
Data modyfikacji: 29 lipiec 2016 godz. 10:33
aktualizacja
  Redaktor:Piotr Matusiak
Data modyfikacji: 29 lipiec 2016 godz. 10:33
aktualizacja
  Redaktor:Piotr Matusiak
Data modyfikacji: 29 lipiec 2016 godz. 10:28
zmiana treści
  Redaktor:Gerard Lesiewicz
Data modyfikacji: 21 listopad 2012 godz. 14:12
zmian treści
  Redaktor:Gerard Lesiewicz
Data modyfikacji: 21 listopad 2012 godz. 14:02
zmian treści
  Redaktor:Gerard Lesiewicz
Data modyfikacji: 21 listopad 2012 godz. 14:00
zmiana treści
  Redaktor:Gerard Lesiewicz
Data modyfikacji: 21 listopad 2012 godz. 13:58
zmian treści
  Redaktor:Gerard Lesiewicz
Data modyfikacji: 21 listopad 2012 godz. 13:57
zmiana treści
  Redaktor:Gerard Lesiewicz
Data modyfikacji: 21 listopad 2012 godz. 13:57
ZMIANA TREŚCI
  Redaktor:Gerard Lesiewicz
Data modyfikacji: 7 listopad 2012 godz. 11:39
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:Gerard Lesiewicz
Data modyfikacji: 7 listopad 2012 godz. 11:37Urząd Gminy Lututów